De beoordeling

Boek uw verblijf

Om te genieten van uw vakantie tegen de beste prijs op onze camping in de Vercors, boekt u uw verblijf rechtstreeks op onze website. Wi-Fi is gratis en beschikbaar op de hele camping. De toeristenbelasting bedraagt € 0,55 extra per dag en per persoon. De geaccepteerde betaalmiddelen zijn creditcards, vakantievouchers, contant geld en overschrijvingen. Voor meer informatie nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen! 

U kunt uw verblijf restitueren in geval van annulering om medische, persoonlijke, professionele of covid-redenen... als u de verzekering voor 3,50%.

Onze prijzen

Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Wij vragen u onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Het reserveren van een verblijf impliceert de volledige naleving van deze voorwaarden.

*RESERVERINGSVOORWAARDEN

- De huur is persoonlijk, het is verboden de locatie onder te verhuren of over te dragen aan een derde partij.< /p>

- De reservering wordt pas effectief met toestemming van camping La Combe d'Oyans en na ontvangst van de gevraagde aanbetaling.

- Reserveringen zijn alleen bindend voor de camping als de camping een deze heeft aanvaard, wat de camping vrij kan doen of weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid, en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen schaden. Camping La Combe d'Oyans biedt gezinsgerichte verblijven aan, in traditionele zin, de accommodatie is speciaal voor dit doel ontworpen. De camping behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd zou zijn met dit principe, of die zou proberen hiervan af te wijken.

- Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.

*CAMPINGSTANDPLAATS

Het basispakket omvat de staanplaats voor de tent, caravan of camper voor 1 of 2 personen, toegang tot sanitaire voorzieningen en ontvangstfaciliteiten

*VERHUUR

p>

De huuraccommodatie is van alle gemakken voorzien: meubilair, serviesgoed, kussens en dekbed. Het basispakket bedraagt 4 tot 6 plaatsen, afhankelijk van het type huur. Zoals onze website aangeeft, is elke accommodatie of camping bedoeld voor een bepaald aantal personen. Om veiligheids- en verzekeringsredenen mag het maximale aantal inzittenden niet worden overschreden. Bovendien wordt een baby als een heel persoon beschouwd. Camping La Combe d’Oyans behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of families met een groter aantal deelnemers dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie. Vergeet niet uw lakens, hoeslakens en slopen mee te nemen (verhuur mogelijk).

In huuraccommodaties wordt slechts 1 klein huisdier gratis geaccepteerd, daarbuiten na acceptatie door de directie en betaling van de genoemde vergoeding in de prijs kan een 2e kleindier worden toegestaan. Voor katten hebben wij een gesloten kattenbak nodig.

Indien nodig is er bij de receptie een stofzuiger beschikbaar voor de eindschoonmaak.

< p>*GROEPRESERVERINGEN

< p>Elke reservering van meer dan 4 accommodaties door dezelfde persoon of door verschillende personen die elkaar kennen en die om dezelfde redenen samen reizen op dezelfde verblijfsdata, wordt beschouwd als een groep. Onze accommodatie is uitsluitend gericht op individuele klanten. Voor elke groepsreserveringsaanvraag dient u telefonisch, per e-mail of via onze contactpagina contact met ons op te nemen. Wij behouden ons het recht voor om de reserveringsaanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

*PRIJZEN EN TOERISTENBELASTING

De aangegeven prijzen zijn geldig voor het lopende jaar. Ze komen overeen met één nacht en zijn in euro's, inclusief 10% BTW. Elke latere wijziging van het toepasselijke BTW-tarief die plaatsvindt tussen het moment waarop de tarieven werden bepaald en de facturering van het verblijf, zal resulteren in een correlatieve wijziging van de prijs inclusief belasting, die de klant zonder voorbehoud aanvaardt.

Het bedrag van de toeristenbelasting bedraagt 0,55€/dag/persoon ouder dan 18 jaar.

*BETALINGSVOORWAARDEN

- Voor reserveringen die meer dan 30 dagen vóór aanvang van het verblijf zijn gemaakt, bij reservering op de camping moet een aanbetaling van 30% van het bedrag van de gereserveerde diensten worden betaald.

- Het saldo dient uiterlijk 15 dagen vóór de startdatum van het verblijf op de camping te zijn betaald. Voor reserveringen die minder dan 20 dagen vóór de startdatum van het verblijf worden gemaakt, dient de volledige betaling te geschieden op het moment van boeking op de camping.

- De administratiekosten voor een huur bedragen € 20 en voor een staanplaats van 5€.

Als onderdeel van een reservering die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gemaakt, moet het volledige verblijf op de dag van de reservering worden betaald. Betaalmethoden: CB, Visa, Eurocard, Mastercard, bankcheques in euro's vereffenbaar in Frankrijk, vakantiecheques, bankoverschrijvingen. Als de volledige betaling 30 dagen voor aankomst niet is voldaan, behoudt de camping zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen. Betaalde betalingen worden niet terugbetaald.

*GEEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L121-19 van de consumentencode informeert camping La Combe d'Oyans haar klanten dat de verkoop van accommodatiediensten die op een specifieke datum of volgens een specifieke frequentie worden aangeboden, is niet onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn van 14 dagen.

*VERBLIJF

Aankomst en vertrek op de dag van uw keuze, behalve in juli-augustus. De verplichte minimale verblijfsduur varieert afhankelijk van de periode en het type accommodatie, details op onze website.

1. Aankomst

Camping: aankomst vanaf 14.30 uur. De aansluiting op elektrische aansluitingen moet worden uitgevoerd met behulp van kabels en stopcontacten die voldoen aan de geldende wetgeving. Zorg voor een kabellengte van 30 meter en een Europese adapter. De camping kan u de hierboven genoemde uitrusting niet ter beschikking stellen. Vertrek uiterlijk 12.00 uur. Voor elke standplaats die om 12.00 uur niet is vrijgegeven, wordt automatisch een extra nacht gefactureerd.

Voor alle verhuur: aankomst vanaf 19.00 uur. Vertrek vóór 11.00 uur Wanneer u de sleutels overhandigt, wordt u gevraagd om een borg van € 300.

De locatie “PARKING” van de huuraccommodatie is ontworpen voor één voertuig, elk ander voertuig moet buiten de camping geparkeerd worden.

p>

Elke late aankomst moet vóór 18.00 uur worden gemeld, zodat de camping regelingen kan treffen.

Als u in de ochtend wenst aan te komen, dient u de reservering te maken. de nacht ervoor. Elke vertraging in de aankomsttijd moet worden gemeld om de huur te kunnen behouden. De beheerder behoudt zich het recht voor om de geplande locatie te gebruiken als er binnen 24 uur na de geplande aankomstdatum geen nieuws is. Betaalde betalingen worden niet terugbetaald.

Elke verandering in het aantal personen die kan resulteren in een min of meer variatie in het bedrag van de vergoeding, moet bij aankomst worden gemeld (toeristenbelasting, extra persoon per persoon). Bij onjuiste aangifte door de klant wordt dit contract automatisch beëindigd en blijven de betaalde bedragen bij het verhuurbedrijf.

De camping behoudt zich het recht voor om mensen die zich met een nummer aanbieden de toegang te weigeren. aantal deelnemers groter dan het aangeboden pakket, de capaciteit van de gehuurde accommodatie en of de namen niet overeenkomen bij aankomst.

2. Tijdens uw verblijf

Het is de verantwoordelijkheid van de kampeerder om ervoor te zorgen: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke bezittingen (fietsen etc.). De camping wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van een incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt.

Alle klanten moeten zich houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Iedere rechthebbende is verantwoordelijk voor overlast en overlast veroorzaakt door personen die bij hem verblijven of hem bezoeken.

3. Bezoekers

Om veiligheidsredenen moeten bezoekers zich bij aankomst bij de receptie registreren en het “bezoekerstarief” betalen voordat ze een bewoner bezoeken. Toegang tot het watergebied is ten strengste verboden voor alle bezoekers. De directie behoudt zich het recht voor om de toegang tot de camping te verbieden aan niet-geregistreerde personen.

Toeslagen: elke niet-aangegeven toeslag (extra persoon, hond, enz.) die tijdens een inspectie tijdens het verblijf wordt ontdekt, wordt aangerekend aan de klant vanaf de datum van aankomst.

4. Vertrek

Huuraccommodatie: Op de op uw contract aangegeven vertrekdag dient de huuraccommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn, op afspraak bij de receptie. De accommodatie wordt in perfecte schone staat achtergelaten en de inventaris kan worden gecontroleerd. Eventuele kapotte of beschadigde spullen vallen onder uw verantwoordelijkheid, evenals de restauratie van het pand als dit nodig blijkt.

De borg wordt in rekening gebracht. aan het einde van uw verblijf worden teruggegeven, na aftrek van de ingehouden compensatie, op ondersteunende facturen, voor eventuele schade die is vastgesteld in de uitgangsinventaris. Het inhouden van de borg sluit een aanvullende compensatie niet uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag daarvan.

In het geval dat de accommodatie voor uw vertrek niet is schoongemaakt, een schoonmaakpakket ter waarde van minimaal Er wordt een bedrag van € 40,- gevraagd. Voor elk vertrek buiten de openingstijden van de receptie wordt u een schoonmaaktoeslag van € 40 gevraagd.

Voor elk vertraagd vertrek kan een extra dag in rekening worden gebracht tegen de geldende prijs van de nacht.

p>

*AANBETALINGEN

Voor verhuur is bij aankomst een borg van € 300 vereist om eventuele schade aan de huur te dekken, evenals een extra borg van € 40 om eventuele schoonmaakkosten bij de accommodatie te dekken einde van de huur; ze worden teruggegeven op de dag van vertrek na de inventarisatie. In geen geval kan de sleutel van de stacaravan worden afgeleverd zonder borgstelling. Voor kampeerplaatsen wordt een borg gevraagd in geval van huur van uitrusting.

*DIEREN

Huisdieren zijn toegestaan op de camping tegen een vergoeding, te betalen tijdens uw verblijf. reservering, behalve voor honden van de 1e en 2e categorie. Ze moeten te allen tijde aangelijnd zijn. Ze mogen de rust en veiligheid van de bewoners niet schaden en de basishygiëneregels respecteren. Ze zijn verboden rond zwembaden, in levensmiddelenwinkels en in gebouwen. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up-to-date zijn. Honden en katten mogen nooit losgelaten worden buiten de huuraccommodatie en alleen gelaten worden opgesloten in afwezigheid van hun baasjes die burgerlijk verantwoordelijk voor hen zijn.

Wandelen voor de behoeften van uw dier zullen buiten de camping plaatsvinden, de uitwerpselen moeten zowel op de camping als rondom de camping worden verzameld.

*ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van uw reservering

De klant kan op schriftelijk verzoek aan de camping (post of e-mail) de wijziging van zijn verblijf (camping, datum en/of type accommodatie) aanvragen, afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheden. Voor het volgende seizoen wordt geen uitstel aanvaard. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat hij, in geval van wijziging van zijn verblijf, niet meer kan profiteren van promoties na zijn oorspronkelijke reservering, waarbij de datum van de eerste reservering als bewijs geldt. Bij gebrek aan wijziging moet de klant zijn verblijf uitvoeren volgens de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen zal worden gedaan volgens afhankelijk van de beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven.

Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering en onderbreking van het verblijf

< p> Als u geen bericht van u ontvangt waarin u uw aankomstdatum uitstelt, kan de accommodatie 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum weer beschikbaar zijn voor verkoop en verliest u bijgevolg het voordeel van uw reservering.

p>

2. Ongebruikte diensten

Elk onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek) door u zal geen aanleiding geven tot terugbetaling, ongeacht de opgegeven reden.

3. Annulering vanwege de camping

In geval van annulering vanwege camping La Combe d'Oyans, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

4. Annulering door de kampeerder

Er wordt u een annulerings- en onderbrekingsverzekering aangeboden, deze is optioneel en betaalbaar naast de huurprijs tegelijk met de aanbetaling. Er vindt geen restitutie plaats zonder het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Elke annulering van een reservering moet schriftelijk (LRAR) aan de camping worden gedaan.

Als de annulering plaatsvindt:

>

Meer dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: de aanbetaling wordt ingehouden als compensatie.

Minder dan 30 dagen voor de startdatum van het verblijf: 100% van het bedrag van het verblijf is vereist en er wordt geen restitutie verleend.

*ANNULATIEVERZEKERING

Een annuleringsverzekering kan alleen worden afgesloten tijdens de initiële reserveringsaanvraag. De klant verbindt zich ertoe de aangeboden algemene verzekeringsvoorwaarden te lezen tijdens zijn initiële reservering. De algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering kunt u te allen tijde raadplegen op onze website.

*INTERNE REGELS (uittreksel)

De kampeerder is verplicht het huishoudelijk reglement van de camping te respecteren, evenals die van het zwembad.

De “parkeerlocatie” van de huuraccommodatie of de campinglocatie is ontworpen voor één voertuig. Elke andere auto moet buiten de camping parkeren.

De toegang tot het waterpark is alleen gereserveerd voor campingklanten (ZWEMPAKKEN OF BOXERS VERPLICHT). Verbod op drinken, eten en roken op de stranden. Boeien of grote opblaasbare dieren verboden.

Houtbarbecues zijn verboden op de kampeerplaatsen. Gas- of elektrische barbecues worden getolereerd.

BEZOEKERS: bezoekers dienen zich bij aankomst te registreren en moeten een vergoeding betalen. ze zijn toegelaten tussen 10.00 en 20.00 uur. Zij dienen hun auto op de parkeerplaats buiten de camping te parkeren en zich bij aankomst te melden bij de receptie (of de bar als deze gesloten is). Honden en toegang tot het zwembad zijn verboden vanwege veiligheids- en verzekeringsredenen. Elk misbruik door bezoekers of huurders met bezoekers kan uitzetting tot gevolg hebben.

VERKEER: de snelheid is beperkt tot 10 km/u. De slagbomen zijn gesloten tussen 22.00 uur, al het verkeer is in deze periode verboden.

GELUID: tussen 23.00 uur moet de nachtelijke rust gerespecteerd worden

In het geval dat een klant het verblijf van andere gebruikers verstoort, de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet respecteert of valse informatie heeft gegeven over de bewoners van het perceel, kan de beheerder of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk, als hij Als de rechters dat nodig achten, stel deze dan op de hoogte om de ongeregeldheden te stoppen. Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van het interne reglement en na ingebrekestelling door de beheerder om hieraan te voldoen, kan de beheerder het contract beëindigen. In geval van een strafbaar feit kan de beheerder de politie bellen.

*VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CONTRACTUELE KLANT

De contractuele klant van de accommodatie of locatie (naam vermeld op het reserveringsformulier ) verbindt zich ertoe de uitrusting en installaties van de parken te gebruiken en te laten gebruiken door de personen die hem vergezellen in overeenstemming met hun normale bestemming en gebruik. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe zijn accommodatie of staanplaats in goede staat achter te laten wanneer hij deze aan het einde van zijn verblijf verlaat. Elke schade aan de lokalen, verlies of vernieling van het meubilair dat de stacaravans of openbare gebouwen in het park inricht, brengt automatisch de aansprakelijkheid van de auteur met zich mee. De contractuele klant van een accommodatie of een kampeerplaats wordt persoonlijk aansprakelijk geacht voor alle schade, verlies, verslechtering, verstoring of overlast veroorzaakt door mensen die bij hem verblijven of die hem bezoeken. De contractuele klant van de accommodatie of staanplaats erkent kennis te hebben genomen van het interne reglement van de camping en verbindt zich ertoe deze te respecteren en ervoor te zorgen dat ze worden gerespecteerd door de mensen die hem vergezellen of bezoeken. Wanneer een klant andere klanten stoort of overlast veroorzaakt of de integriteit van gemeenschappelijke voorzieningen aantast, behoudt de camping zich het recht voor om zijn verblijf onmiddellijk te beëindigen zonder betaling van enige schadevergoeding en onverminderd de verzoeken tot schadevergoeding waar de camping en derden aanspraken op zouden kunnen doen.

Hetzelfde zou gelden als de camping oneigenlijke bezetting van de accommodatie zou constateren (aantal bewoners groter dan de toegestane capaciteit van de huuraccommodatie). De klant verklaart dat hij beschikt over een contract inzake burgerlijke aansprakelijkheid van zijn verzekeraar die de schade dekt aan gehuurde of toevertrouwde eigendommen (het certificaat verstrekken).

*VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CAMPING

< p>In geen geval de camping neemt de verplichting op zich om persoonlijke bezittingen en voorwerpen op het terrein van het park te bewaren.

De verantwoordelijkheid van de camping, afgezien van de wettelijke aansprakelijkheid, kan niet worden aanvaard in het geval van:

diefstal, verlies, beschadiging of verslechtering van persoonlijke bezittingen van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf.

defect of buiten gebruik zijn van technische apparatuur, defect of permanente of tijdelijke sluiting van bepaalde campingfaciliteiten wanneer deze buiten zijn controle en gekoppeld aan gevallen van overmacht.

eenmalige maatregelen, genomen door het campingmanagement, die de toegang beperken tot bepaalde faciliteiten, waaronder kleedkamers en het zwembad, wanneer deze noodzakelijk worden gemaakt door naleving van veiligheidsnormen of periodieke onderhoudswerkzaamheden.

schade veroorzaakt of geleden door voertuigen die klanten parkeren en rondrijden op de camping, zelfs als ze uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen om te betreden.

wijziging van het animatieprogramma of aangeboden activiteiten.

In het laagseizoen en om redenen die verband houden met de aanwezigheid, behoudt de camping zich het recht voor om bepaalde geplande installaties, arrangementen, diensten of activiteiten te wijzigen of te verwijderen. Voor elke reservering in het laagseizoen raden wij u aan contact op te nemen met de camping om deze punten te valideren.

*BEELD RECHTS

Tijdens uw verblijf kunt u gefotografeerd worden en in al onze publicaties verschijnen en alle soorten media zonder tijdslimiet. In geval van weigering moet u dit vóór uw aankomst per aangetekende brief melden.

*PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari, 1978 wordt de klant ervan op de hoogte gebracht dat de nominatieve of persoonlijke gegevens die zijn aangegeven als verplicht verzameld in het kader van de reservering, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze laatste. De Klant beschikt over een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de overdracht van deze gegevens aan derden, dat hij kan uitoefenen door contact op te nemen met Camping La Combe d'Oyans – 15 chemin de la combe d'oyans – 26300 ROCHEFORT-SAMSON.

p>

*VERZET TEGEN TELEFOONBELLEN

Wij informeren u over het bestaan van de lijst van verzet tegen telefonische prospectie “Bloctel”, waarop u zich hier kunt registreren: https://conso.bloctel. fr/

*CLAIMS

Alle klachten met betrekking tot de verblijfsvoorwaarden moeten ter plaatse bij de directie worden ingediend, zodat deze onmiddellijk een oplossing kan vinden als het antwoord niet bevredigend is U heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met het CM2C Bemiddelingscentrum door online een dossier in te dienen op de volgende website www.cm2c.net of per post: CM2C – 14 Rue Saint Jean – 75017 PARIJS.

 Beste Omdat deze elementen noodzakelijk zijn om elk misverstand te voorkomen, danken wij u voor uw vertrouwen en wensen wij u een aangenaam verblijf.

CAMPING LA COMBE D'OYANS – 15 Chemin de la Combe d'oyans – 26300 ROCHEFORT-SAMSON

Tel: 04 75 47 33 23 – lacombedoyans@gmail com

Juridisch verantwoordelijk: Lucie en Mickael GUILMIN

SAS. met een kapitaal van € 10.000 – Siret 898 484 894 00016 – RCS ROMANS – APE code 5530Z

Intracommunautaire BTW FR70898484894

Annuleringsverzekering algemene voorwaarden